# პროცედურა ღირებულება
1 კონსულტაცია უფასო
2 Strip მედოდი 1 გრაფტი 1,5 ლარი
3 FUE მეთოდით 1 გრაფტი 2,5 ლარი
4 BHT მეთოდით (თმის გადანერგვა სხეულიდან) 1 გრაფტი 2,5 ლარი
5 გრძელი თმის გადანერგვა 1 გრაფტი 2,5 ლარი
6 გრძელი თმის გადანერგვა Fue მეთოდით 1 გრაფტი 3,5 ლარი
7 ერთი წარბის აღდგენა 750 ლარი
8 ორივე წარბის აღდგენა 1500 ლარი

 

საიტის რუკა