საინტერესო ფაქტები

 • თუ ადამიანის მთელი სიცოცხლის განმავლობაში ნაზარდ თმის ღერებს განვალაგებთ ერთმანეთის მიყოლებით, მთელი სიგრძე გამოვა 1126.5 კილომეტრზე მეტი.
 • თმის ღერების რაოდენობა მთელს სხეულზე 5 მილიონზე მეტია, მათი უმრავლესობა არ იზდება 12.7 სმ ზე მეტს სიგრძეში, და 0.09მმ სისქეში.
 • თმის ღერის ზრდის სიჩქარე არის დაახლოებით 12.7მმ თვეში, ანუ 15.24 სმ წელიწადში, ანუ  0.00001609კმ/სთში.
 • თმის ყოველდღიური ნაზარდი დღეში არის 36.57მ.
 • თმის უჯრედები იყოფიან ყოველ 12 სთში.
 • ზაფხულში თმა მეტად იზდება , ვიდრე ზამთარში.
 • 60 წლისათვის გაცვენილი თმების მთლიანი რაოდენობა დაახლოებით 4 მილიონია.
 • თმის ცვენის გამოწვევა შეუძლია 300 მეტი დასახელების მედიკამენტს.
 • თოკად დაწნულ თმები უძლებენ 15 ტონაზე მეტ დატვირთვას.
 • 24 საათში საფეთქლებზე თმა იზრდება 0.039მმ, გვირგვინზე კი 0.044მმ.
 • ტენიანი თმა გრძელდება დაახლოებით 2%-ით.
 • თმა ყველაზე სქელია 20 წლისათვის, შემდეგ თხელდება და 70 წლისთვის ისეთი სისქე აქვს, როგორც ახალშობილს.
 • თმის ქიმიური შემადგენლობაა: ნახშირბადი-50%, ჟანგბადი-20%, აზოტი-17%,
 • წყალბადი-6%, გოგირდი-5%, სხვა ელემენტები-2%.
 • არომატაზას შემცველობა თმის ფოლიკულებში ქალებს აქვთ 6 ჯერ მეტი, ვიდრე მამაკაცებს.
 • თმის ღერების რაოდენობა თავზე დამოკიდებულია ფერზეც, ქერათმიანებს საშუალოდ-140 000 , წაბლისფერთმიანებს-110 000, შავთმიანებს-108 000, ჟღალითმიანებს-90 000.
 • ანდროგენული ალოპეცია შეადგენს ალოპეციების 90%.
 • თმის ზრდა კონტროლდება 150 გენით.
 • 50% ნაკლები თმის გაცვენა გარეგნულად შეუმჩნეველია.

საიტის რუკა